Regulamin obiektu

Osoby przebywające i wypoczywające na terenie Ośrodka TROPICANA Family zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu

§1

1. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto podane przez właściciela ośrodka TROPICANA Family zadatku w wysokości 30% całego pobytu w terminie 2 dni. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.

2. Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu przez wszystkie osoby przebywające ze skladającym rezerwacje oraz go dowiedzające.

3. Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu gotówką lub kartą  podczas przekazywania kluczy lub w formie przedpłaty przed przyjazdem

4. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy, ani wpłaconego zadatku w razie niedotrzymania podanego terminu pobytu, rezygnacji lub skróceni pobytu.

§2

1. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Zmeldowania gości odbywaja się w godzianch 15:00-19:30

2. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do sprawdzenia czy w domku nie ma żadnych uszkodzeń ani braków w wyposażenia. Wszelkie ewentualne uszkodzenia, braki należy zgłosić w dniu rozpoczęcia pobytu.

3. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności właściciela/zarządcy ośrodka.

§3

1. Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiązuje w od godz. 23:00 do godz. 7:00

2. W trakcie całego pobytu prosimy aby uszanować również spokój innych wypoczywających Gości by nie zakłócać ich spokoju (np. głośna muzyka, głośne zachowanie)

3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

4. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.

§4

1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domku powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie

2. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli/zarządcy ośrodka

3. Nie przyjmujemy zwierząt.

4. Nie zapewniamy ręczników oraz środków czystości.

§5

1. Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka od godz. 22:00 do godz. 8:00. W pozostałych godzinach tylko za każdorazową zgodą właściciela Ośrodka. Korzystnie z atrakcji ośrodka i udział w animacjach i imprezach przez osoby postronne -odwiedzające możliwe za jest dodatkową opłatą.

2. Za pobyt dodatkowych osób z poza rezerwacji pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50zł za dobę (możliwość zakwaterowania kolejnych osób należy uzgodnić z właścicielem ośrodka podczas rezerwacji)

3. Zabawa dzieci na terenie ośrodka powinna odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłych.

§6

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest:

-palenia tytoniu, używania otwartego ognia, świec w domkach, wyrzucania niedopałków, popiołu do kosza,

-używania w domkach grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku

-zabrania się przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń

-ze względu na bezpieczeństwo dzieci zabrania się rozpalania grilla na węgiel przed domkiem, na tarasie i chodnikach. Grillowanie węglem drzewnym lub brykietem możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych -altany grillowe (grille węglowe dostępne bezpłatnie).  Istnieje możliwość wynajęcia grilla elektrycznego za dodatkową opłatą wg stawki 10zł/dzień (płatne za cały okres wynajmu domku) i grillowania przed domkiem tylko na grillu elektrycznym.

-zabrania się smażenia ryb z powodu zapachu, który trudno usunąć. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się  z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania domku - dopłata 500zł.

§7

1. Gwarantujemy jedno bezpłatne miejsce parkingowe na jeden domek. Parkowanie więcej niż jednym samochodem należy zgłosić i uzgodnić w właścicielem podczas rezerwacji. Dodatkowe miejsce parkingowe płatne 10zł/dobę,

2. Nie odpowiadamy za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach oraz parkujące samochody. Gość przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie kompleksu jest parkingiem niestrzeżonym

3. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do Internetu.

4. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu mogą nie zostać rozpatrzone.

§8

1. W przypadku zgubienia klucza do domku, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50zł.

2. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie ośrodka.

3. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej na terenie ośrodka.

4. Osoby przebywające na terenie ośrodka wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz swoich dzieci i rozpowszechniania ich na portalach społecznościowych, filmach, zdjęciach, plakatach, w Internecie w ramach akcji promocyjnych i reklamowych ośrodka Tropicana Family. Zgodę tę wszystkie przebywające w Ośrodku i odwiedzające osoby wyrażają nieodpłatnie i bezterminowo co potwierdzają rozpoczęciem pobytu w dniu przyjazdu.

 

Dodatkowe opłaty:
W cenę najmu nie jest wliczona opłata uzdrowiskowa pobierana w dniu przyjazdu (opłata wg Uchwały Rady Gminy Darłowo: 3,50zł.- os. dorosła i 2,50zł. dziecko/ za dobę). 

Ze swej strony jesteśmy zawsze do dyspozycji naszych Gości, aby wypoczynek upływał w miłej i przyjemnej atmosferze.

Wiadomość została wysłana! Dziękujemy!